Koning Willem Alexander heeft vandaag als beschermheer van het Oranje Fonds een werkbezoek gebracht aan Stichting Informele Zorg Twente. De koning was in het bijzonder geïnteresseerd in het project Ervaringsmaatjes, één van de maatjesprojecten die wordt gesteund door het Oranje Fonds.  Bij het werkbezoek waren 4 van deze koppels aanwezig om in gesprek te gaan over de ervaringen tot nu toe. De ervaringsmaatjes en jonge mantelzorgers vertelden over het leven met ziekte en zorg in het gezin en de motivatie om andere mensen te helpen. Zijne Majesteit was bijzonder geïnteresseerd en bewonderde deze jonge mensen voor hun inzet.

Ervaringsmaatjes zijn jong volwassen vrijwilligers en stagiaires die uit eigen ervaring weten hoe het is om op te groeien met zorgen in het gezin. Het ervaringsmaatje wordt gekoppeld aan een jonge mantelzorger tussen de 7 en 21 jaar die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. In 2014 won SIZ Twente met dit idee de Nationale Zorg Vernieuwingsprijs en in Mei van dit jaar werd het initiatief bekroond met een prijs van het fonds ‘Soldaat van Oranje’, een fonds op naam van het Oranje Fonds. Inmiddels worden 23 jonge mantelzorgers ondersteunt door 14 ervaringsmaatjes. Naast de inzet van Ervaringsmaatjes biedt SIZ Twente ook individuele ondersteuning, cursussen en ontspanningsactiviteiten voor jonge mantelzorgers.

Stichting Informele Zorg Twente is een deskundige en actieve organisatie die zich richt op mantelzorgondersteuning. Inmiddels zijn zij landelijke voorloper op gebied van innovaties rondom informele zorg, iets wat in de toekomst steeds belangrijker wordt.

Naast het gesprek over ervaringsmaatjes ging de koning in gesprek met de organisatie en de samenwerkingspartners Hogeschool Saxion en Mediant. Hierin werd onder andere het samenspel van formele en informele zorg besproken. Ook werd gepraat over ondersteuning aan specifieke doelgroepen zoals mantelzorgers van mensen met dementie of GGZ gerelateerde problemen.