Wist je dat…..

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van de jonge mantelzorgers en onze lokale samenwerkingspartijen is het ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers sinds begin 2020 overgegaan in ons vernieuwde label/naam  ‘JMZ Go!’.
JMZ Go! Is onderdeel van SIZ Twente en richt zich specifiek op ondersteuning aan kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek of beperkt gezinslid. Zoals jullie van ons gewend zijn zal het aanbod ontspanningsactiviteiten, cursussen, individuele ondersteuning en ervaringsmaatjes zijn vorm en inhoud behouden, maar herkenbaarder. Naast het bestaande aanbod is er een nieuw scholenproject ontwikkelt en zijn er meer lokale accenten aangebracht in de wijze waarop het aanbod in elke gemeente wordt vormgegeven.

En met JMZ Go! is het voor ons in de toekomst ook mogelijk om buiten Twente op ondersteuningsbehoeftes in te spelen.

Wij zijn in ieder geval erg blij met deze ontwikkeling.