Het Nederlands jeugd instituut heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van brussen, oftewel kinderen en volwassenen die een broer of zus hebben met een ziekte of beperking.
Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van alle ondervraagde brussen niet weet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. De helft van hen vindt dat er onvoldoende ondersteuning beschikbaar is. Terwijl 88 procent van de respondenten verwacht dat Brussen ondersteuning laagdrempelig en in iedere regio beschikbaar is. Ook de toekomst van hun zorg intensieve broer of zus is een bron van zorg: 89 procent wil hierin meer inspraak.

In het brussenrapport zijn een aantal interventies opgenomen die goed aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van brussen. Ervaringsmaatjes wordt genoemd als passende interventie waarin lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.

Ervaringsmaatjes kunnen onder andere broers en zussen van kinderen met en beperking of ziekte ondersteuning bieden. Vaak draait het om het kind met de beperking en moeten broers en zussen daar rekening mee houden. Er kunnen bijvoorbeeld andere regels gelden, vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis nemen kan niet zomaar of op een ander tijdstip eten dan gebruiken kan lastig zijn.

SIZ Twente weet dat het belangrijk is dat er ook naar deze kinderen geluisterd wordt. Door zichzelf weg te cijferen of vaak in dienst te staan van de broer of zus, kan de eigen ontwikkeling op latere leeftijd in de knel komen.  SIZ Twente biedt daarom ontspanningsactiviteiten, cursussen en individuele ondersteuning op maat.